O nama

Grad Koprivnica smješten je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske kao administrativno središte Koprivničko-križevačke županije. 

Urbano je i industrijsko središte panonske Hrvatske u kojemu se ističu prehrambena („Podravka“), farmaceutska („Belupo“), pivovara (Carlsberg Croatia) i drvna industrija („Bilokalnik“ i „Hartman“). Udaljena je devedesetak kilometara od glavnog grada Zagreba i dvadesetak kilometara na sjevernoj strani od granice s Mađarskom.

Najveći gospodarski razvoj grada započinje 1870. godine kada je u sklopu austro-ugarske prometne politike puštena u promet željeznička pruga Budimpešta – Zakany – Koprivnica – Zagreb koja je uskoro izgrađena i do luke Rijeka. Tada Koprivnica postaje željezničko čvorište srednje i istočne Hrvatske.

U vrijeme gradonačelnika Josipa Vargovića između 1906. i 1913. započinje proces industrijalizacije u Koprivnici izgradnjom tvornice za kemijske proizvode „Danica“ čije je poslovanje obilježilo i snažno utjecalo na dinamiku i strukturu koprivničkog gospodarstva sve do tridesetih godina prošlog stoljeća.

Tijekom druge polovice dvadesetog stoljeća ovu ulogu u rastu i razvoju grada Koprivnice i Podravine preuzela je „Podravka“, industrija za preradu voća i povrća, danas prehrambena industrija svjetske orijentacije.

Nakon dva svjetska rata i više državnih uređenja i režima u okviru kojih je Hrvatska tijekom 20. stoljeća tražila svoje mjesto među demokratskim državama Europe, na referendumu građana 1991. godine od 93% birača koprivničke općine 96% njih izjasnilo se za prijedlog Hrvatske kao suverene države. Ovu odluku brojni su  Koprivničanci i Podravci i obranili sudjelujući u raznim postrojbama u Domovinskom ratu od 1991. do 1995. godine.

 

POVIJEST VATROGASTVA

Korištenje vatre i borba protiv požara sastavni su dio čovjekove povijesti od kad čovječanstvo postoji na zemlji. Istinitost narodne uzrečice «da je vatra dobar sluga ali loš gospodar», tisuću puta dokazala se u svakodnevnom životu svih nas. Razvojem ljudske civilizacije sazrijevala je i potreba za organiziranim načinom preventive i gašenja požara. 

Sličnu povijest europskog i svjetskog razvoja, prošla je i zaštita od požara i vatrogastvo u sjevernoj Hrvatskoj. I panonska trgovišta i gradovi bili su stoljećima izloženi stihiji požara, pogotovo stoga što je većina kuća sve do kraja 19. stoljeća bila građena od drveta i pokrivena slamom. Mjesne uprave i u našim krajevima organizirale su noćobdijsku službu te nabavljale sprave i opremu za gašenje požara. Na to su ih poticali i brojni požari, od kojih su neki bili katastrofalni – kao onaj u Varaždinu 1776. i Virju 1871. godine.

U drugoj polovici 19. stoljeća, usporedno s vatrogasnim pokretom u Europi, dobrovoljne vatrogasne jedinice počinju se osnivati i u naseljima sjeverne Hrvatske. Varaždin 1864., kao najstarije hrvatsko dobrovoljno vatrogasno društvo. Uskoro se društva osnivaju i u većini značajnijih sjevernohrvatskih trgovišta i gradova – Sisak 1865, Zagreb 1870, Karlovac 1871, Bjelovar 1873, Križevci i Koprivnica 1874. godine.

Povjesničar dr. Rudolf Horvat ovako opisuje službu koprivničkih noćobdija: «Dok se nije znalo za petrolejsko, plinsko ili električno svjetlo, vladala je u gradovima po noći tmina. Noćni mir u Koprivnici narušavaju samo noćobdije. Grad je, naime, o svome trošku uzdržavao četiri čovjeka, koji su po danu spavali, a po noći bdjeli, Noćobdije imahu u prvom redu zadaću da paze na vatru. Svaki noćobdija imao je na brizi drugi predjel Koprivnice. On je morao sve ulice u svom predjelu obići jedanput svakog sata. Čim je ura na tornju župne crkve odbila devet sati, izašao bi noćobdija iz svoje kuće, te bi glasno viknuo: ‘Deveta vura bije. Gospoda purgari, čuvajte ognja! Čuvao vas Bog i sveti Florijan!’ Uredba noćobdija ukinuta je u Koprivnici 1854. godine».

Nakon brojnih požara koji su harali podravskim naseljima, a nisu poštedjeli ni Koprivnicu, stalno je jačala preventiva i organiziranost borbe protiv ove stihije. Nakon osnivanja DVD-a u Koprivnici 1874. godine slijedi osnivanje društava u većim mjestima koprivničke Podravine: Novigrad Podravski 1878., Torčec 1882., Legrad 1884., Kuzminec 1885., Drnje 1886., Rasinja 1887., Đelekovec 1888., Gola 1891., Kutnjak i Gotalovo 1892., Peteranec 1893. godine. Valja naglasiti da se vatrogasni društveni pokret u Hrvatskoj vrlo rano međusobno organizirao i sistematski razvijao svoje djelovanje te osvješćivao nacionalnu svijest. 1876. godine osnovana je Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica, a uskoro se osnivaju i kotarske vatrogasne župe. Jedna takva osnovana je krajem 19. stoljeća i u koprivničkom kotaru.

Daljnjii povijesni razvoj koprivničkog i podravskog vatrogastva manje-više nam je poznat iz bliže nam povijesti.  

Prije 60 godina teritorijalna podjela uvjetovala je i osnivanje i prilagođavanje vatrogasnih organizacija takvoj podjeli. Kroz povijest bilo je nekoliko, dobrih i lošijih, teritorijalnih podjela dok današnja podjela po kojoj smo organizirani izgleda ovako:

Danas VZG Koprivnica, osnovana 1952. godine, objedinjuje 11 dobrovoljnih vatrogasnih društava i jednu javnu vatrogasnu postrojbu:

 • DVD KOPRIVNICA
 • DVD BAKOVČICA
 • DVD ŠTAGLINEC
 • DVD DRAGANOVEC
 • DVD STARIGRAD
 • DVD JAGNJEDOVEC
 • DVD REKA
 • DVD HEREŠIN
 • IDVD ŽELJEZNIČAR
 • IDVD BILOKALNIK
 • IDVD PODRAVKA
 • JVP GRADA KOPRIVNICE


Posebno i s velikim ponosom ističemo tri industrijska DVD-a koja su
opstala zahvaljujući velikom entuzijazmu i požrtvovnosti samih članova u tim društvima. To su IDVD Podravka, Bilokalnik i Željezničar.

U tih 11 DVD-a djeluje više od 1300 dobrovoljnih vatrogasaca u svim kategorijama. Od kategorije djece u dobi od 6 do 12 godina života, mladeži u kategoriji od 12 do 16 godina života, te svih ostalih u ženskim i muškim kategorijama. Naša JVP Koprivnica djeluje kao najveća u našoj županiji s više od sedamdeset zaposlenih profesionalnih vatrogasaca.

Iznimno smo ponosni na naše kadrove koji zauzimaju istaknuta mjesta u koprivničko-križevačkom i hrvatskom vatrogastvu:

  • Glavni vatrogasni zapovjednik RH – Slavko Tucaković – bio je zapovjednik VZG-a i JVP-a Koprivnica
  • Predsjednik DVD-a Koprivnica Nikola Sočev – bio je predsjednik Savjeta za vatrogasnu mladež HVZ-a u nekoliko mandata
  • Predsjednik VZG-a Koprivnica Ivan Golubić – bio je u mandatu 2009. – 2013. predsjednik VZŽ Koprivničko-križevačke, predsjednik Koordinacije sjeverozapadnih županija, potpredsjednik HVZ-a, član odbora za odlikovanja HVZ-a

 

Sve članice opremljene su realnim minimumom opreme potrebne za nesmetano funkcioniranje u zaštiti i spašavanju na području grada i županije, po potrebi ili zapovijedi i šire, koju svake godine nadopunjujemo kupnjom i nabavkom nove.

Svih ovih godina nastavlja se kontinuirani rad na osposobljavanju i edukaciji vatrogasnih kadrova. Temeljem potreba društava, članica zajednice, i priliva novih članova u društva, organiziraju se tečajevi osposobljavanja za zvanja i činove u vatrogastvu. Naši predavači osposobljavaju kadrove, ne samo u zajednici grada, već na cijelom požarnom području Koprivnica. Prema našim procjenama, riječ je o brojci od nekoliko tisuća osposobljenih vatrogasaca.

U natjecateljskom smislu vrlo smo aktivni i angažirani. Organiziraju se sve vrste i oblici vatrogasnih natjecanja u svim kategorijama:

 • Memorijalni turnir «Stjepan Paša» Koprivnica – Kup HVZ-a
 • Gradsko vatrogasno natjecanje
 • Susreti mladeži Republike Hrvatske i Slovenije
 • državna natjecanja

 

Posebno želimo istaknuti vrlo značajan angažman naših operativnih vatrogasaca na redovnim i izvanrednim dislokacijama tijekom ljetne sezone na našem priobalju. Više od 25 godina kao dio redovne dislokacije, profesionalni i dobrovoljni vatrogasci JVP i VZG Koprivnice svako ljeto osiguravaju Nacionalni park Brijuni (Veliki Brijun, Mali Brijun i Vangu).

Neophodno je za istaknuti i posebno veliki angažman naših operativnih snaga 2013. i 2014. godine na poplavama u gradu Koprivnici i rijeci Dravi. 2015. godinu i ogroman angažman naših snaga u rješavanju migrantske krize na željezničkoj postaji Botovo. Nismo izostali ni u pružanju pomoći sugrađanima tijekom pandemije Covid-19 od 2020.do 2022. godine.

Ističemo međunarodnu suradnju između vatrogasaca grada Domžale (Slovenija), koja traje neprekidno 40 godina. Možemo se pohvaliti da smo u zadnjih godina proširili suradnju i na naše gradove koji su također potpisali povelju o suradnji. Zadnjih godina suradnju proširujemo posebno na kulturnom i obrtničkom planu. Pobratimstva se spuštaju i u društva – pobratimili su se DVD Koprivnica i PGD Domžale Mesto, a potpisana je i povelja između DVD-a Štaglinec i PGD-a Jarše Rodica. Također, više od 20 godina surađujemo s profesionalnim vatrogascima mađarskoga grada Nagytada. Pobratimi smo zadnjih deset godina i sa GZ Lendava. Započeta je suradnja sa vatrogascima njemačke pokrajine Baden-Wurttemberg.

Surađujemo s vatrogascima od Vukovara do Dubrovnika. Posebno smo ponosni na našu pomoć ratom i potresom postradalim područjima.