DOKUMENTACIJA

Statut VZG Koprivnica – PREUZMI OVDJE

Poslovnik o radu skupštine VZG Koprivnica – PREUZMI OVDJE

Pravilnik o financiranju dobrovoljnih vatrogasnih društava – PREUZMI OVDJE

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave – PREUZMI OVDJE

Odluka o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Koprivnice – PREUZMI OVDJE

Zahtjev za pristup informacijama – PREUZMI OVDJE

Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije – PREUZMI OVDJE

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – PREUZMI OVDJE

DOKUMENTI – 2024. godina

 
 
 
 
 

DOKUMENTI – 2023. godina

1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu

Izmjene JAVNOG POZIVA za financiranje projekata i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada Koprivnice za 2023. godinu

Financijski plan za 2023. godinu

Plan i program rada i financijskog poslovanja Vatrogasne zajednice grada Koprivnice za 2023. godinu

PLAN NABAVE za 2023. godinu

JAVNI POZIV za financiranje projekata i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada Koprivnice za 2023. godinu

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za financiranje projekata i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada Koprivnice za 2023. godinu

JAVNI POZIV za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Koprivnice (m/ž) na mandat od pet godina

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za imenovanje zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Koprivnice

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Koprivnice za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Koprivnice za 2022. godinu

DOKUMENTI – 2022. godina

Javni poziv za financiranje projekata i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada Koprivnice za 2022. godinuPREUZMI OVDJE

Inventura 2021 – PREUZMI OVDJE

Financijsko izvješće 2021 – PREUZMI OVDJE

Javni poziv za prodaju kombi vozila KC 298 – ED PREUZMI OVDJE

Javni poziv za prodaju kombi vozila KC 927 – EJ PREUZMI OVDJE