Od 10. kolovoza u Nacionalnom parku Brijuni traje nova, četvrta smjena koprivničkih vatrogasaca koji su temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika RH Slavka Tucakovića upućeni na redovnu dislokaciju na spomenuto otočje. Na Velikom Brijunu i dalje su četiri zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, na Vangi dva dobrovoljna vatrogasca iz DVD-a Starigrad, a na Malom Brijunu sljedeća dva tjedna dežurat će dva dobrovoljna vatrogasca iz DVD-a Željezničar.

Za potrebe osiguranja otoka Veliki Brijun upućena je s prvom smjenom vatrogasna autocisterna DVD-a Koprivnica sa spremnikom od 6000 litara vode, a na Mali Brijun interventno vatrogasno vozilo VZG-a Koprivnice.