Ovog četvrtka, 27. srpnja, započela je nova, treća smjena redovne dislokacije koprivničkih dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u Nacionalni park Brijuni. Na Velikom Brijunu sljedeća dva tjedna dežurat će četvero vatrogasaca iz Javna vatrogasne postrojbe grada Koprivnica, dok su na Mali Brijun upućena dva dobrovoljna vatrogasca, po jedan iz DVD-a Štaglinec i iDVD-a Podravka. Na otoku Vangi također su dvojica dobrovoljnih vatrogasaca, jedan iz DVD-a Jagnjedovec i jedan iz DVD-a Rasinja. Za potrebe osiguranja otoka Veliki Brijun upućena je s prvom smjenom vatrogasna autocisterna DVD-a Koprivnica sa spremnikom od 6000 litara vode i krovnim monitorom, a na Mali Brijun interventno vatrogasno vozilo VZG-a Koprivnice.

Vatrogasci su u NP Brijuni upućeni temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika RH Slavka Tucakovića.