S današnjim danom, 13. srpnja, započela je nova, druga smjena redovne dislokacije koprivničkih dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u Nacionalni park Brijuni. Na Velikom Brijunu dežura četvero profesionalnih vatrogasaca iz JVP Koprivnica, dok se na Malom Brijunu nalaze dvojica dobrovoljnih vatrogasaca, jedan iz DVD-a Štaglinec i jedan iz DVD-a Draganovec. Na otoku Vangi također su dvojica dobrovoljnih vatrogasaca, po jedan iz DVD-a Novačka i DVD-a Rasinja. Za potrebe osiguranja otoka Veliki Brijun upućena je s prvom smjenom vatrogasna autocisterna DVD-a Koprivnica sa spremnikom od 6000 litara vode i krovnim monitorom, a na Mali Brijun interventno vatrogasno vozilo VZG-a Koprivnica.