DVD u gospodarstvu Podravka, jedno od čak tri ‘industrijska’ vatrogasna društva u sastavu Vatrogasne zajednice grada Koprivnice, održao je 76. godišnju skupštinu na kojoj su izabrali novo vodstvo, tako da će od sada društvo voditi novi predsjednik Dalibor Kezele te dosadašnji zapovjednik Mario Jadan. Iz izvješća o radu za 2022. godinu, članovi DVD-a Podravka izdvojili su posebnu pažnju koju posvećuju obuci zaposlenika Grupe Podravka u vezi metoda gašenja požara i upoznavanja s potencijalnim opasnostima pa su tako lani osposobili 120 zaposlenika. Podravkin odjel zaštite od požara zajedno s djelatnicima JVP-a grada Koprivnice svakodnevno preventivno djeluju u svim objektima Podravke, a DVD u gospodarstvu Podravka pruža podršku protupožarnoj sigurnosti. Sudjelovali su i u vježbama evakuacije i spašavanja te su nabavili opremu potrebnu za rad.

I ove godine radit će na protupožarnoj preventivi u sklopu Grupe Podravka te će upisivati nove članove, slati ih na osposobljavanja i usavršavanja te surađivati s drugim DVD-ima u svim aktivnostima gradske Vatrogasne zajednice. Također, u planu im je okupiti natjecateljsku ekipu s kojom će sudjelovati na natjecanjima koja predstoje u ovoj godini.

Rad društva pohvalili su Darko Jurković, dopredsjednik VZG-a Koprivnica, Željko Cvrtila, zapovjednik VZG-a Koprivnica, te Darko Ledinski, voditelj Odsjeka za protokol, odnose s javnošću i civilnu zaštitu Grada Koprivnice.

– Dobrovoljna društva u gospodarstvu oduvijek su bila dio tradicije u Koprivnici, a DVD Podravka može se pohvaliti dobrim rezultatima tijekom godina. Želim vam puno uspjeha u radu i u ovoj godini – kazao je Ledinski.

Rad društva pohvalio je i Miroslav Blažotić, voditelj Službe civilne zaštite Koprivnica, a novi predsjednik Dalibor Kezele kazao je kako su s intenzivnijim radom već krenuli te zahvalio svim članovima, posebno veteranima, koji su u ovih 76 godina puno toga učinili za DVD u gospodarstvu Podravka.