Željko Cvrtila novi je zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Prema Zakonu o vatrogastvu, s prijedlogom kandidata VZG-a složio se županijski vatrogasni zapovjednik te je gradonačelnik Jakšić donio odluku o imenovanju, a mandat mu traje pet godina. Zapovjednik VZG-a tako će koordinirati rad svih 11 gradskih dobrovoljnih vatrogasnih društava u domeni operativnog vatrogastva koje se odnosi na intervencije, opremu, vježbe i druge aktivnosti usavršavanja vatrogasaca kako bi se podigla spremnost i brzina odgovora na situacije u kojima je potreban angažman vatrogasnih snaga.

Željko Cvrtila profesionalni je vatrogasac u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Koprivnice od 1999. godine gdje je radio na poslovima vatrogasca, zamjenika voditelja smjene, a od 2015. godine je voditelj smjene. Dobrovoljni vatrogasac je od 1984. u DVD-u Jagnjedovec gdje je bio i zapovjednik, a od 1999. godine u DVD-u Starigrad bio je zapovjednik u dva mandata, a sada je predsjednik u trećem mandatu. U gradskoj Vatrogasnoj zajednici dva puta je izabran za zamjenika predsjednika. Po struci je vatrogasni tehničar sa zvanjem vatrogasnog časnika prve klase te je prošao brojna stručna usavršavanja iz područja vatrogastva, zaštite i spašavanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Svojim iskustvom i znanjem, uz predsjednika Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika RH, vodit će VZG Koprivnicu u dijelu operative.

VZG Koprivnica u svojem sastavu ima 11 dobrovoljnih društava i Javnu vatrogasnu postrojbu. Koja je uloga zapovjednika VZG-a u radu društava, a koje su zadaće prilikom intervencija?

Zapovjednikov zadatak je, zajedno s predsjednikom, koordinirati nabavu opreme za sva društva prema njihovim potrebama, sudjelovati u radu Stožera civilne zaštite, a uz zapovjednika JVP-a sudjeluje i u organizaciji pokaznih vježbi na području grada. U slučaju većih intervencija, u kojima sudjeluje više DVD-ova iz Koprivnice koordinira rad vatrogasaca. Po nalogu županijskog zapovjednika angažira ljude i tehniku za potrebe dislokacija i ostalih intervencija. Takve situacije najčešće se odnose se na požare otvorenog prostora, nevrijeme, poplave i slično, a godišnje ih ima nekoliko.

Kako funkcionira odnos, odnosno podjela zadaća na intervencijama dobrovoljnih društava i JVP-a?

JVP u pravilu prvi dolazi na intervenciju na području grada i prigradskih naselja, a po potrebi se angažiraju dodatne snage iz dobrovoljnih društava, ovisno o lokaciji. Pomoć dobrovoljaca uvijek je cijenjena i korisna JVP-u i treba poštivati takve ljude, jer rade svoj posao dobrovoljno, u svoje slobodno vrijeme i bez naknade. U slučaju da DVD na intervenciju dođe prije JVP-a, odgovorna osoba u DVD-u vodi intervenciju do dolaska profesionalnih vatrogasaca koji dalje vode intervenciju.

Kakvo je stanje u gradskim DVD-ima? Što sve moraju imati i zadovoljiti kako bi bili operativni i spremni za djelovanje bilo koje vrste?

Sva društva, njih 11, opremljena su kombi vozilima za prijevoz ljudi i opreme, a imamo i pet većih vozila za gašenje požara. U društvima je raspoređeno i pet autoprikolica koje su opremljene opremom za gašenje požara i ostale tehničke intervencije. Društva su dobro opremljena s osobnom zaštitnom opremom koja se koristi u gašenju požara u zatvorenim i otvorenim prostorima. Oprema po DVD-ima zadovoljava sve potrebe za obavljanje svih intervencija koje su u domeni dobrovoljnih vatrogasaca. Što se tiče ljudi, svaki DVD ima minimalno 10 interventnih vatrogasaca (punoljetnih osposobljenih vatrogasaca s liječničkim pregledom), a stožerno društvo (DVD Koprivnica) 20.

Što bi trebalo promijeniti/poboljšati u društvima u sljedećih pet godina koliko traje mandat?

Svi DVD-i trebali bi uložiti više vremena i truda na uključivanje mladih članova, na rad s djecom i mladeži na način da se ostvari komunikacija sa vrtićima i školama s kojima mogu organizirati posjete, prezentacije opreme i slično. Mlađe generacije su te koje će, uz sadašnje članove, preuzeti vodstvo, a njih treba na vrijeme motivirati i kasnije osposobiti.

Koji vam je cilj u sljedećih pet godina što se tiče vođenja VZG-a sa zapovjedne pozicije?

Zajedno s predsjednikom VZG-a Slavkom Tucakovićem i cijelim zapovjedništvom, planiramo nabaviti nekoliko manjih pick-up vozila s opremom za gašenje manjih početnih požara, koja bi se rasporedila po društvima, a uvelike bi koristila za gašenje ili tehničke intervencije na periferiji grada, odnosno na užim putovima, vikendicama, i teže dostupnim mjestima. To ćemo pokušati realizirati u suradnji s Gradom. Također, naglasak će biti i na školovanju i usavršavanju članova za razne nepogode koje nas vjerojatno čekaju, a tiču se klimatskih promjena. Važna će biti i suradnja sa svim DVD-ima s koprivničkog požarnog područja, županije i cijele Hrvatske. Angažirat ćemo se i oko vježbi koje se organiziraju na nivou županije, nacionalnom i međunarodnom nivou.

U smislu protupožarne preventive, što svaki građanin može učiniti u svom domu, na poslu ili sličnim mjestima kako bi se zaštitio od potencijalno opasnih situacija koje bi mogle zahtijevati intervenciju vatrogasaca?

Počinje sezona radova u vrtovima, a to sa sobom nosi i spaljivanje granja i drugog biljnog otpada. Na području grada spaljivanje je zabranjeno cijele godine, a izvan grada, ako se pali biljni otpad, potrebno je obavijestiti komunalnog redara i DVD na tom području. Najvažniji savjet je da se to ne radi za vjetrovitog vremena, a potrebno je osigurati i protupožarne mjere (dovoljan broj ljudi, vodu, dovoljnu udaljenost od objekata ili šume). Opasnost prijeti i od loših električnih instalacija i priključnih kablova koje treba izbaciti iz upotrebe. Kod peći, plinskih bojlera i dimnjaka važno je redovito čišćenje i održavanje. U uredima obratiti pažnju na uređaje koji se moraju isključiti nakon radnog vremena kako ne bi došlo do požara i slično. Isto tako, savjetujem da se kućanski aparati, perilice suđa ili rublja nikad ne uključuju tijekom noći, odnosno kada niste kod kuće. To su osnovne radnje kojima se građani mogu zaštititi od nastanka požara. Ako do požara dođe, na primjer kod zapaljenja ulja ili masti u kuhinji, nikako ne gasiti vodom nego posudu prekriti poklopcem i maknuti s vatre. Ako se radi o požaru električnih ili plinskih uređaja, obavezno iskopčati dotok električne energije ili plina u objektu.

Iako je Koprivnica manji grad, povremeno može doći do prometnih gužvi. Kako to utječe na vrijeme dolaska na intervenciju?

Budući da je u Koprivnici trenutno nekoliko prometnih ulica zatvoreno, na drugim prometnicama stvaraju se veće gužve koje mogu otežati prolaz hitnim službama. Kada u prometu primijetite vozilo hitne službe, važno je čim ranije osigurati prolaz takvim vozilima na način da svoja vozila pomaknu u desnu ili lijevu stranu te tako naprave koridor za prolaz. Koristite ugibališta, ulaze u dvorišta, zelene površine i slično, a nikako se ne zaustavljajte ispred vozila hitnih službi.

Koji su najveći izazovi koji nam slijede (požari, poplave, nevremena) i kako vatrogastvo može odgovoriti na njih?

Vatrogasci su spremni na intervencije u svim područjima, no ekstremne elementarne nepogode iziskuju veći broj ljudi, vozila i opreme. Za očekivati je da će se i na našem području povećati broj olujnih nevremena, jakih kiša ili velikih suša koje uzrokuju veće i češće požare otvorenog prostora. Apeliram na građane da se pridržavaju osnovnih pravila i mjera protupožarne zaštite kako bi se broj i obujam intervencija smanjio ili barem zadržao na trenutnoj razini. U slučaju kada je intervencija vatrogasaca već potrebna kod npr. poplava, građani koji žele ipak mogu i pomoći – neka se obrate voditeljima intervencija koji će ih rasporediti kao logističku pomoć (npr. punjenje vreća za nasipe), ali nikako to ne smiju raditi na svoju ruku niti se dovoditi u situacije u kojima mogu stradati.